Κύριο περιεχόμενο

Το φροντιστήριο Φιλολογικόν διαθέτει  σύγχρονες, μοντέρνες, φωτεινές αίθουσες διδασκαλίας κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να αναπτύσσεται η συνεργασία καθηγητή - μαθητή και να καθίσταται ευχάριστη και αποδοτική η διδασκαλία και η μάθηση. Είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αξιοποιούνται και οι νέες τεχνολογίες. Επίσης διαθέτει αίθουσα υποδοχής και το γραφείο διεύθυνσης.