Κύριο περιεχόμενο

 • Εξειδίκευση στα φιλολογικά μαθήματα
 • Εμπειρία-Ποιότητα Εκπαίδευσης-Μεθοδικότητα-Εξατομικευμένη διδασκαλία
 • Τμήματα ομοιογενή και ολιγομελή 3-4 μαθητών
 • Ιδιαίτερα μαθήματα σε τιμές φροντιστηρίου
 • Μελέτη Γυμνασίου
 • Διαδικτυακά Μαθήματα
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
 • Δωρεάν ολοκληρωμένο έντυπο υλικό σε κάθε μαθητή για κάθε μάθημα
 • Τακτική και αντικειμενική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών με επαναληπτικά προκαθορισμένα διαγωνίσματα
 • Συνεχής ενημέρωση γονέων για την επίδοση των παιδιών
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και καθοδήγηση
 • Προσιτά δίδακτρα προσαρμοσμένα στα οικονομικά δεδομένα της εποχής
 • Ειδικές τιμές σε αδέρφια, φίλους και σε άτομα που μετακινούνται εκτός πόλης
 • Σύγχρονο και Ευχάριστο Περιβάλλον Διδασκαλίας
 • Μαθήματα σε Βraille για παιδιά και άτομα με προβλήματα όρασης