Κύριο περιεχόμενο

Στο φροντιστήριο Φιλολογικόν διδάσκονται όλα τα  φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου – Λυκείου – ΕΠΑΛ – Αποφοίτων.

  • Αρχαία
  • Ιστορία
  • Λογοτεχνία
  • Λατινικά
  • Ειδικά Τμήματα Έκθεσης για όλες τις τάξεις και όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Λύκειο

Γ΄ Λυκείου - Ο δρόμος για την Επιτυχία: υπεύθυνη και μεθοδική προετοιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την πολύχρονη εμπειρία μας.

Α΄ και Β΄ Λυκείου- Προετοιμασία για υψηλούς στόχους: ευέλικτα προγράμματα σπουδών βασισμένα στις ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού συστήματος.

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο- Χτίζουμε γερές βάσεις από νωρίς: διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων- καθημερινή μελέτη των φιλολογικών μαθημάτων του σχολείου - καθοδήγηση των μαθητών στον τρόπο μελέτης τους.